Fiskebegräsning både i norr och söder

I norr begränsas uttaget av harr och öring. I söder vill yrkesfiskarna sänka torskkvoterna.

Från och med den 1 juni i år införs nya regler för harr och öring i vattendrag som mynnar i Norr- och Västerbotten, meddelar Havs och Vattenmyndigheten (HaV).
– Bestånden av öring i vattendragen som mynnar i Norrbottens län är så svaga att havsöring som stiger för lek bör fredas helt, säger Martin Rydgrenpå HaV.
I korthet innebär de nya reglerna för harr och öring nya fredningstider och nya mått för fiskar som får tas upp.
Enligt internationella havsforskningsrådet, ICES, ligger bestånden långt under önskade nivåer.

I söder är det, för ovanlighetens skull, yrkesfiskarna själva som vill begränska fisket,  rapporterar SVT Sydnytt.
Det är fiskarna på Österlen som får så dåliga fångster av torsk att de vill sänka kvoterna.
Att Östersjöns torskbestånd skulle vara på frammarsch, som rapporterats under senare år, stämmer inte, menar yrkesfiskarna.
– Diagrammen pekar uppåt, men vi yrkesfiskare förstår inte det. Vi säger höj inte kvoten, sänk i stället, säger Olle Viberg, ordförande för fiskarna på Österlen, till SVT Sydnytt.
Kvoten har höjts under senare år, men i fjol utnyttjades den inte till fullo och inför 2013 sänktes den med nio procent. För lite, menar yrkesfiskarna.

Här kan du läsa mer:
Havs- och Vattenmyndigheten
SVT Sydnytt