Program 4: Om kräftor

Flodkräftan har tagit mycket stryk av kräftpesten. Men den finns fortfarande på en del platser och den kan absolut fiskas, menar Lennart Edsman, forskare på SLUs institution för akvatiska resurser. Läs mer

Program 3: Vildlaxarna hittade tillbaka till ån

Testeboån, som mynnar i Gävle, blev nyligen klassad som vildlaxälv av Internationella Havsforskningskommisionen. Här berättar länsfiskekonsulenten Karl Gullberg om arbetet som ligger bakom statushöjningen. Vi får också höra om en Läs mer

Moberg om utdikningen

Utdikningen av våtmarker för att öka produktionen i jord- och skogsbruket torde vara ett av de större ingreppen i svensk natur. Vilhelm Moberg ger i boken ”Din stund på jorden” Läs mer

Program 2: Hur mår Mälaren?

Lars Sonesten, forskare på SLU, berättar här om Mälaren och dess miljö. Vattenfärgning, övergödning och siklöjebeståndet är några av ämnena som behandlas. Även om utgångspunkten är Mälaren så är en Läs mer

Program 1: Vattenkraft och harr

Det första programmet är ute i etern! Christer Borg, ordförande i Älvräddarna, talar ingående om arbete för att öka den biologiska mångfalden i och längs små och stora vattendrag. För Läs mer

Sländor på posten

Inför start av poddsändning (och filmning, mer om det senare) gäller det nu att läsa på och i dag kom denna bok på posten. Flodkräfta och sjösandslända kände jag till Läs mer