Program 5: Fiskodling och vattenbruk

Vattenbruket har stor potential att öka i Sverige, men utvecklingen går sakta.
Lyssna på fiskodlarna Håkan och Leif Olsson om hur de arbetar och vad de tänker om framtiden.

Leif och Håkan Olsson

Leif och Håkan Olsson

Leif Olsson var med och startade Vattenbrukarnas Riksförbund och i dag är sonen Håkan Olsson sekreterare i förbundet.

Såväl Jordbruksverket som SLU har en hel del matnyttigt om vattenbruk. Och Svenskt vattenbruk är en webbportal för Sveriges vattenbruksföretagare.

Forskning.se skriver om ett nytt projekt som ska minska fiskodlingars miljöbelastning.

I intervjun refereras det till Jordbruksverkets vision om vattenbruk, den finns här.