Program 6: Grundvatten

Vad är det vi har under stövlarna egentligen? Hur djupt ned finns grundvattnet och vad påverkar kvalitet och mängd.

Bo Thunholm på Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, i Uppsala, reder ut grundläggande frågor om grundvatten. SGU har ett läsvärt nyhetsbrev, som kommer ut en gång i månaden.

Bo Thunholm, hydrogeolog på SGU i Uppsala.

Bo Thunholm, hydrogeolog på SGU i Uppsala.