Program 4: Om kräftor

Flodkräftan har tagit mycket stryk av kräftpesten. Men den finns fortfarande på en del platser och den kan absolut fiskas, menar Lennart Edsman, forskare på SLUs institution för akvatiska resurser. Läs mer

Program 3: Vildlaxarna hittade tillbaka till ån

Testeboån, som mynnar i Gävle, blev nyligen klassad som vildlaxälv av Internationella Havsforskningskommisionen. Här berättar länsfiskekonsulenten Karl Gullberg om arbetet som ligger bakom statushöjningen. Vi får också höra om en Läs mer

Program 1: Vattenkraft och harr

Det första programmet är ute i etern! Christer Borg, ordförande i Älvräddarna, talar ingående om arbete för att öka den biologiska mångfalden i och längs små och stora vattendrag. För Läs mer