Program 1: Vattenkraft och harr

Det första programmet är ute i etern! Christer Borg, ordförande i Älvräddarna, talar ingående om arbete för att öka den biologiska mångfalden i och längs små och stora vattendrag. För Läs mer