Program 2: Hur mår Mälaren?

Lars Sonesten, forskare på SLU, berättar här om Mälaren och dess miljö. Vattenfärgning, övergödning och siklöjebeståndet är några av ämnena som behandlas. Även om utgångspunkten är Mälaren så är en Läs mer