Vår i Girabäcken

Girabäckens naturreservat ligger på Östra Vätterbranterna på gränsen mellan Småland och Östergötland.

Bilderna är från april i fjol då jag var på väg till sportfiskemässan i Jönköping. På mässan gjordes senare de första intervjuerna för Skvalradion. Programmet handlar om Älvräddarna och om harr och finns här.