Vattenfakta

Jordens vatten
97,2 % av jordens vatten är saltvatten.
2,15 % är sötvatten lagrat i istäcken och glaciärer.
0,65 % är sötvatten i form av ytvatten, grundvatten och atmosfär.
Havens salthalt är i genomsnitt 3,5 %.
Vatten täcker 71 % av jordens yta.

Vatten i Sverige
Det finns cirka 100 000 sjöar som är större än ett hektar.
9 procent av landets yta utgörs av sjöar.
Den totala längden av Sveriges alla vattendrag är 192 000 kilometer.

Under 1800-talet och början av 1900-talet sänktes eller torrlades mer än 2 500 sjöar för att öka odlingsarealen.

Allmänt om vatten
Det vetenskapliga namnet är diväteoxid.
Vattnets högsta densitet uppnås vid 4 °C. Detta är en av många kända egenskaper hos vattnet som avviker från det normala.
Kokpunkten varierar beroende på lufttryck, vid havsytan är den 100 °C men på toppen av Mount Everest 68 °C.

Källor:
WWF: Skogssektorn och skogliga vattenekosystem
SMHI: Sveriges sjöar, Faktablad nr 39/2008
SMHI: Hydrologiska data
Wikipedia
Stockholms universitet: Bara vanligt vatten
SMHI: Sveriges vattendrag