Program 7: Målarmusslans återkomst

Den tjockskaliga målarmusslan (Unio crassus) är en hotad art. Men sedan 2012 pågår ett projekt för att få den tillbaka. Länsstyrelsen i Sörmland är en av deltagarna i projektet tillsammans Läs mer

Program 6: Grundvatten

Vad är det vi har under stövlarna egentligen? Hur djupt ned finns grundvattnet och vad påverkar kvalitet och mängd. Bo Thunholm på Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, i Uppsala, reder ut grundläggande Läs mer

Världsvattendagen

Torrfåra

I dag är det Världsvattendagen och årets tema är vatten och energi. Kopplingen här i Sverige kan väl sägas vara extra aktuell i och med den pågående Vattenverksamhetsutredning, som i Läs mer

Gamla kartor över vattenfall

Inför den stora utbyggnaden av vattenkraften i början av 1900-talet gjordes en kartläggning av de större vattendragen. Nu har SMHI med hjälp av Umeå universitetsbibliotek digitaliserat hela förteckningen: Förteckning över Läs mer

Program 5: Fiskodling och vattenbruk

Vattenbruket har stor potential att öka i Sverige, men utvecklingen går sakta. Lyssna på fiskodlarna Håkan och Leif Olsson om hur de arbetar och vad de tänker om framtiden. Leif Läs mer