Världsvattendagen

I dag är det Världsvattendagen och årets tema är vatten och energi. Kopplingen här i Sverige kan väl sägas vara extra aktuell i och med den pågående Vattenverksamhetsutredning, som i sitt delbetänkande i oktober 2013 föreslog stora förändringar för vattenkraftsägarna. I slutet av maj kommer slutrapporten.

Bilderna är från Springkällan utanför Rättvik. För att komma dit passerar man över Draggån, som uppströms har ett vattenkraftverk. Det ger 620 MWh/år.

Springkällan i sig är ett resultat av ett meteoritnedslag för 360 miljoner år sedan, när Siljansringen bildades. Platsen antogs kunna hysa stora oljereserver och under 1800-talet gjordes försök att borra efter olja. Resultatet blev klent men man lyckades dock träffa på en kraftig källåder med vatten. Alltsedan dess har det på platsen funnits en springbrunn.

Torrfåra

Draggån, strax intill Springkällan utanför Rättvik i Dalarna.

Springkällan utanför Rättvik i Dalarna.

Springkällan är ett resultat av misslyckad oljeborrning.