Program 7: Målarmusslans återkomst

Den tjockskaliga målarmusslan (Unio crassus) är en hotad art. Men sedan 2012 pågår ett projekt för att få den tillbaka. Länsstyrelsen i Sörmland är en av deltagarna i projektet tillsammans med fem andra länsstyrelser och Karlstad Universitet.

Helena Herngren berättar i det här programmet om projektet och om den tjockskaliga målarmusslan. Titta också gärna på filmen ”liten musselskola” där hon beskriver hur man skiljer olika musselarter åt.

För att läsa mer om projektet, gå in på ucforlife.se

Helena Herngren, Länsstyrelsen i Sörmland

Helena Herngren, Länsstyrelsen i Sörmland, jobbar i projektet Målarmusslans återkomst.