Program 7: Målarmusslans återkomst

Den tjockskaliga målarmusslan (Unio crassus) är en hotad art. Men sedan 2012 pågår ett projekt för att få den tillbaka. Länsstyrelsen i Sörmland är en av deltagarna i projektet tillsammans Läs mer

Program 6: Grundvatten

Vad är det vi har under stövlarna egentligen? Hur djupt ned finns grundvattnet och vad påverkar kvalitet och mängd. Bo Thunholm på Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, i Uppsala, reder ut grundläggande Läs mer

Program 5: Fiskodling och vattenbruk

Vattenbruket har stor potential att öka i Sverige, men utvecklingen går sakta. Lyssna på fiskodlarna Håkan och Leif Olsson om hur de arbetar och vad de tänker om framtiden. Leif Läs mer

Program 4: Om kräftor

Flodkräftan har tagit mycket stryk av kräftpesten. Men den finns fortfarande på en del platser och den kan absolut fiskas, menar Lennart Edsman, forskare på SLUs institution för akvatiska resurser. Läs mer

Program 3: Vildlaxarna hittade tillbaka till ån

Testeboån, som mynnar i Gävle, blev nyligen klassad som vildlaxälv av Internationella Havsforskningskommisionen. Här berättar länsfiskekonsulenten Karl Gullberg om arbetet som ligger bakom statushöjningen. Vi får också höra om en Läs mer

Program 2: Hur mår Mälaren?

Lars Sonesten, forskare på SLU, berättar här om Mälaren och dess miljö. Vattenfärgning, övergödning och siklöjebeståndet är några av ämnena som behandlas. Även om utgångspunkten är Mälaren så är en Läs mer

Program 1: Vattenkraft och harr

Det första programmet är ute i etern! Christer Borg, ordförande i Älvräddarna, talar ingående om arbete för att öka den biologiska mångfalden i och längs små och stora vattendrag. För Läs mer