Program 4: Om kräftor

Flodkräftan har tagit mycket stryk av kräftpesten. Men den finns fortfarande på en del platser och den kan absolut fiskas, menar Lennart Edsman, forskare på SLUs institution för akvatiska resurser. Läs mer

Program 2: Hur mår Mälaren?

Lars Sonesten, forskare på SLU, berättar här om Mälaren och dess miljö. Vattenfärgning, övergödning och siklöjebeståndet är några av ämnena som behandlas. Även om utgångspunkten är Mälaren så är en Läs mer