Gamla kartor över vattenfall

Inför den stora utbyggnaden av vattenkraften i början av 1900-talet gjordes en kartläggning av de större vattendragen. Nu har SMHI med hjälp av Umeå universitetsbibliotek digitaliserat hela förteckningen:
Förteckning över Sveriges vattenfall

Bernshammar, Hedströmmen.

Bernshammar, Hedströmmen.