Program 1: Vattenkraft och harr

Det första programmet är ute i etern!

Christer BorgChrister Borg, ordförande i Älvräddarna, talar ingående om arbete för att öka den biologiska mångfalden i och längs små och stora vattendrag.

För mer info om Älvräddarna,
gå till www.alvraddarna.se

 

 

Harry SalmgrenHarry Salmgren, svensk områdessekreterare i The Grayling Society, berättar om organisationen och om hur harren har det.
Grayling är engelska för harr.

Harry Salmgren når du på mejl
eller telefon 0709 30 99 09
The Grayling Society finns på www.graylingsociety.net